ALK

ALK
ALK staat voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Chronische pijn en chronische vermoeidheid
Wat is chronische pijn en chronische vermoeidheid? We spreken van chronische pijn of vermoeidheid als je als gevolg van pijn- of vermoeidheidsklachten niet meer in staat bent om het leven te leiden dat je gewend was. Je kan bijvoorbeeld niet meer sporten, gaat niet meer naar school en hebt minder of geen contact met vrienden of vriendinnen. Voor de klachten is geen medische oorzaak te vinden. Pijnlijke gewrichten, hoofdpijn, buikpijn, ernstige vermoeidheidsklachten en vage lichamelijke klachten behoren tot deze klachten.

Oorzaak

In ons centrum gaan we er vanuit dat verschillende factoren van invloed zijn op de klachten. Deze factoren bevinden zich op drie verschillende gebieden: op lichamelijk gebied (‘bio’), op mentaal gebied (‘psycho’) en op het gebied van je omgeving (‘sociaal’). We werken daarom volgens het biopsychosociaal model. Deze factoren hebben invloed op elkaar en ze kunnen de klachten versterken of juist verminderen. Daarom bekijken we al deze factoren in samenhang met elkaar.

Voor wie?
In behandelcentrum DOK018 behandelen we jongeren met chronische pijn of vermoeidheidsklachten. Bij deze jongeren staan lichamelijke beperkingen, als gevolg van pijn of vermoeidheid aan spieren of gewrichten, op de voorgrond. Een arts (bijvoorbeeld je huisarts, kinderarts, neuroloog of orthopedisch chirurg) heeft de benodigde onderzoeken al uit laten voeren en vastgesteld dat er sprake is van chronische pijn of vermoeidheid.

Het behandelprogramma
Ons behandelprogramma wordt ‘op maat’ aangepast aan de vraag en behoefte van de jongere met de klachten. De disciplines kinderfysiotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en fitness kunnen betrokken worden bij de uitvoer van het programma.