Overgewicht

Een programma voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas.

Zwaarlijvigheid bij kinderen is in toenemende mate een probleem aan het worden. Kinderen bewegen te weinig en leven en eten ongezond. Omgeving- en leefstijlfactoren worden als belangrijkste oorzaken gezien. De gevolgen van zwaarlijvigheid voor kinderen kunnen zich voordoen op verschillende gebieden. Fysiek kunnen kinderen last krijgen van gewrichtsproblemen, moeilijker bewegen, ademhalings- problemen, Diabetis Mellitus II(suikerziekte) en hart- en vaatproblemen. Psycho-sociaal kunnen zich problemen voordoen als negatief zelfbeeld, emotionele problemen, gedragsproblemen, pesten, sociale isolatie en depressiviteit.

Vanuit ons centrum is een multidisciplinair ‘lifestyle’ programma ontwikkeld waarbij kinderarts, kinderfysiotherapeut, psycholoog en diëtist samenwerken. Uitgangspunt van het programma BIGFIT is dat ouders en kinderen samen een programma volgen waarbij het veranderen van de ‘lifestyle’ het doel is en het gezin het vertrekpunt is. Er is veel aandacht voor gezond bewegen en voedingsgewoonten. De uiteindelijke resultaten van het programma zijn o.a.: plezier in bewegen, verbeterde fitheid, verhoogd zelfvertrouwen, toename van dagelijkse fysieke activiteiten en verminderen van ‘zittend’ gedrag, sportkeuze maken en een veranderd voedingspatroon.