Kinderen 0-11 jaar

Gezondheid en ontwikkeling
Kinderfysiotherapie richt zich op gezondheidsproblemen van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind of jongere problemen ondervindt met gezondheid en ontwikkeling, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding masterkinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Beter functioneren
In ons multidisciplinaire centrum willen we op een plezierige en kindvriendelijke manier kwalitatief hoogstaande zorg aanbieden aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons doel is altijd om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Wij streven ernaar het kind beter te laten functioneren; niet alleen fysiek en mentaal, maar ook sociaal.

Kinderfysiotherapie bij baby’s
Ouders voelen vaak heel goed aan hoe het gaat met de ontwikkeling van hun baby. Wanneer deze ‘anders’ verloopt kan kinderfysiotherapie bij deze ontwikkeling ondersteunen. Bij jonge kinderen behandelen wij waar mogelijk aan huis.

Signalen: Kinderfysiotherapie bij baby’s kan zinvol zijn bij vragen zoals ‘Mijn kind huilt veel, hoe komt dat?’ ‘Mijn kind beweegt anders dat ik om mij heen zie, wat is de reden?’ ‘Mijn kind ontwikkelt zich anders dan ik in de boeken lees, kan daar iets aan gebeuren?’

Kinderfysiotherapie bij peuters
De peuter leert lopen, klimmen, springen en rennen. Vanaf 3 jaar kunnen de meeste peuters fietsen op een driewieler. Ze kunnen even op één been staan, op een balk balanceren en springen van een kleine verhoging. Dit vergt al veel behendigheid, coördinatie en spierkracht. Bij sommige kinderen lukt dit allemaal nog niet en dan kan er sprake zijn van een trage ontwikkeling. ?Peuters kunnen eigenlijk alleen spelenderwijs oefenen: zij doen vooral wat ze zelf willen. Meestal komen peuters met een ouder in de praktijk. De kunst is om spelenderwijs die dingen over te dragen die we ze graag willen leren zo dat het ook thuis in het dagelijks ritme ‘geoefend’ kan worden.?De behandeling is gericht op het trainen van vaardigheden. Plezier in bewegen staat hierbij centraal. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is prettig dat je daarbij gerichte hulp krijgt.

Signalen: Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen zoals ‘Mijn kind struikelt veel, wat is er aan de hand?’ ‘Mijn kind durft niet te klimmen en te klauteren, hoe komt dat?’

Kinderfysiotherapie schoolkinderen
Schoolkinderen kunnen motorisch onhandig zijn; angstig zijn om te bewegen of een slechte houding hebben;  moeite hebben met stilzitten, schrijven of met het tempo van de klas bijhouden. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind. Ze zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

De behandeling is gericht op de hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) en altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. Door het oefenen van motorische vaardigheden krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

Signalen: Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen zoals ‘Mijn kind kan niet meekomen met de gymles, hoe komt dat toch?’ ‘Mijn kind is onhandig en blijft steeds dezelfde fouten maken, hoe kan dat?’ ‘Mijn kind kan zijn vriendje niet bijhouden met rennen, hij is snel buiten adem. Hoe komt dat?’