Specialisaties

Psychosomatische klachten
Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem. Dit soort klachten kan zijn oorsprong vinden in persoonlijke of socio-culturele factoren, of factoren die te maken hebben met medische behandelingen:

  • Persoonlijke factoren: erfelijke factoren, persoonlijkheidstrekken zoals een laag zelfbeeld, pessimisme, onvermogen om emoties uit te drukken, en factoren die samenhangen met de ontwikkeling en met het leren zoals verwaarlozing, seksueel en fysiek geweld, ziekte en ziektegedrag van de ouders. Ook fysiologische mechanismen kunnen aan de basis liggen zoals bij hyperventilatie, spierspanning e.d.
  • Socio-culturele factoren: soms zijn de klachten cultureel gebonden. Wanneer psychische klachten cultureel niet aanvaard worden, zullen ze vaak geuit worden als lichamelijke klachten.

Veel jongeren met psychosomatische klachten hebben daarnaast ook een depressie of angststoornis. Ten slotte kan iemand met psychosomatische klachten ook daadwerkelijk een lichamelijke ziekte hebben.

Psychosomatische klachten zijn vaak ernstig, langdurig en hebben een negatieve invloed op het sociale en school functioneren. De meest voorkomende klachten zijn rugpijn, disfunctionele ademhaling, buikklachten en hoofdpijn. Onderzoek levert niets op, en de behandelingen helpen vaak maar tijdelijk. De klachten komen steeds terug. Dikwijls raakt men sociaal geïsoleerd. Naar school gaan lukt niet zo best meer, en er zijn opeenvolgende periodes van soms langdurige inactiviteit.

Slaapproblemen
Jongeren leven in een drukke periode waarin het vaak draait om presteren. School vraagt veel aandacht en social media neemt een (groot) deel van de tijd in beslag. Het brein wordt hierdoor voortdurend belast met prikkels. Wanneer de balans tussen inspannen en ontspannen is verstoord kunnen er slaapproblemen ontstaan.

Een chronisch slaaptekort kan grote gevolgen hebben voor hoe je je lichamelijk en geestelijk voelt. Wanneer je energietank leeg raakt en je niet voldoende bijtankt door goed te slapen, ontstaan er allerlei oververmoeidheidsklachten zoals slechte concentratie, snel geïrriteerd, vergeetachtigheid, besluitloosheid, verlaagde weerstand (snel ziek/verkouden), stress in de nacht (ik moet slapen). Een tekort aan slaap heeft een verband met het ontstaan van onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Om weer grip te krijgen op een goede nachtrust is het vaak noodzakelijk om te weten te komen waardoor het slaapprobleem ontstaan is en wat je kunt doen om je nachtrust te verbeteren.

BIGFIT
Een programma voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas. Zwaarlijvigheid bij kinderen is in toenemende mate een probleem aan het worden. Kinderen bewegen te weinig en leven en eten ongezond. Omgeving- en leefstijlfactoren worden als belangrijkste oorzaken gezien. De gevolgen van zwaarlijvigheid voor kinderen kunnen zich voordoen op verschillende gebieden. Fysiek kunnen kinderen last krijgen van gewrichtsproblemen, moeilijker bewegen, ademhalings- problemen, Diabetis Mellitus II(suikerziekte) en hart- en vaatproblemen. Psycho-sociaal kunnen zich problemen voordoen als negatief zelfbeeld, emotionele problemen, gedragsproblemen, pesten, sociale isolatie en depressiviteit.

Vanuit ons centrum is een multidisciplinair ‘lifestyle’ programma ontwikkeld waarbij kinderarts, kinderfysiotherapeut, psycholoog en diëtist samenwerken. Uitgangspunt van het programma BIGFIT is dat ouders en kinderen samen een programma volgen waarbij het veranderen van de ‘lifestyle’ het doel is en het gezin het vertrekpunt is. Er is veel aandacht voor gezond bewegen en voedingsgewoonten. De uiteindelijke resultaten van het programma zijn o.a.: plezier in bewegen, verbeterde fitheid, verhoogd zelfvertrouwen, toename van dagelijkse fysieke activiteiten en verminderen van ‘zittend’ gedrag, sportkeuze maken en een veranderd voedingspatroon.

Fitness voor kinderen en jongeren
Het is een fabeltje dat kinderen en jongeren niet aan fitness mogen doen. Fitness, vooral krachttraining bevordert de leerprestatie, geeft een beter zelfbeeld, het voorkomt en bestrijdt overgewicht bij kinderen. De gedachte dat fitness onnatuurlijk zou zijn en de groeischijven zou beschadigen is niet correct. Natuurlijk hebben kinderen en jongeren meer begeleiding nodig dan volwassenen. Binnen ons centrum is het mogelijk voor kinderen deel te nemen aan fitness. In ons centrum zijn speciale ‘kids’ lessen voor de leeftijden 6-11 jaar en 12-16 jaar. Op een leuke enthousiaste manier gaan we aan de slag met fitness!

Kinderen en jongeren met verschillende problemen kunnen hier terecht: zoals luchtwegproblemen, een afwijkend ademhalingspatroon, overgewicht, vermoeidheidsklachten, een afwijkend looppatroon, moeite met rennen en (sport-) blessures. Maar ook wanneer je ‘gewoon’ wil fitnessen ben je van harte welkom en krijg je dezelfde begeleiding.

Ontspanningsoefeningen
Ontspannen is belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. Neem kleine momenten van ontspanning om te herstellen van dagelijkse stress. Wij zijn experts in ontspanningsoefeningen en gaan op zoek met jou naar een ‘ontspanprogramma’ op maat!

Echt ontspannen wordt steeds moeilijker in een tijd waarin alles steeds maar sneller lijkt te gaan. Toch is het van levensbelang om af en toe tot stilstand te komen en even volledige ontspanning te ervaren. Door te ontspannen krijgt je lichaam de mogelijkheid om zich te herstellen van de dagelijkse stress. Door kleine momenten van ontspanning in te bouwen (bijvoorbeeld door regelmatig ontspanningsoefeningen uit te voeren) voorkom je lichamelijke klachten en kom je bovendien beter in je vel.

Medische hypnose (dagdromen met een doel)
Hypnose is te vergelijken met dagdromen met een doel. Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn, een soort trance. Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven hypnotische ervaringen:  je bent diep in gedachten tijdens het autorijden, zodat het lijkt of je een stukje hebt overgeslagen; of je gaat helemaal op in een bioscoopfilm en kunt niet geloven dat het al pauze is. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose.

Hypnose is een toestand van geconcentreerde aandacht, waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld. Deze toestand noemt men ook wel ‘trance’. Door het aanleren van zelf-hypnose krijg je meer controle over jezelf en de klachten!

Mindfulness
Kinderen en jongeren leven in een drukke periode waarin veel verandert. Veel leuke en spannende dingen, waarbij er ook veel wordt verwacht qua presteren en het brein wordt door veelvuldig gebruik van digitale middelen voordurend belast met prikkels. Mindfulness kan een rustpunt zijn in de drukke agenda, de focus kan liggen op contact met jezelf maken en ontspanning. Mindfulness leert je om te gaan met de wereld van gedachten, gevoelens in je lijf en de emoties.

Kinderen en jongeren met schoolstress of met onverklaarbare lichamelijke klachten zoals moeheid- en pijnklachten, maar ook jongeren zonder klachten, hebben baat bij ontspanning waarbij er aandacht is voor lichaam, gevoel en denken.