Autisme

Behandelcentrum DOK018 heeft een team van mensen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van Autisme. Het team bestaat uit een psychiater, kinderarts, kinder- en jeugdpsycholoog, kinderfysiotherapeut, creatief therapeut, sociotherapeut en ambulante behandelaars. Wij werken vanuit de visie: dat lichaam, emoties, gedachten en omgevingsfactoren invloed hebben op hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen. Elk kind of jongeren is uniek en heeft zijn/haar eigen behoeften. Behandeling vraagt maatwerk. Ons team brengt de instandhoudende factoren van het kind of jongere en zijn omgeving in kaart (beschermende -en risicofactoren) en geven daarop de behandeling vorm. Diagnostiek en psycho-educatie zien wij als essentiële onderdelen van onze behandeling, zodat we de klachten en symptomen, die beperkingen geven in het functioneren ‘op maat’ kunnen behandelen. Onze aanpak bestaat uit verschillende onderdelen: psychodiagnostisch onderzoek, psychologische behandeling, thuisbehandeling (ouder-kind begeleiding/systeemtherapie), bewegen en sport en (soms) medicatie zijn in samenhang noodzakelijk voor een effectieve behandeling. Ook kan een intensievere behandeling noodzakelijk zijn waardoor een jongeren gebruik kan maken van een Intensief Multidisciplinaire behandeling, al dan niet in combinatie met school. Een behandeling van het kind en de jongeren en zijn systeem zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk tot ontwikkeling komen in de maatschappij op hun eigen manier.