Autisme

Het Autisme Team in een enthousiast ambulant multidisciplinair team dat in 2018 is opgericht en gespecialiseerd is in ontwikkelingsproblematiek. Het team bestaat uit een psychiater, kinderarts, gz-psycholoog/systeemtherapeut, kinderfysiotherapeut en twee ambulante behandelaars (pedagoog en GGZ-Agoog).

Het Autisme Team hanteert  een holistische visie: lichaam, emoties en gedachten en omgevingsfactoren werken met elkaar samen. Iedereen is uniek en heeft zijn/haar eigen behoeften.  Behandeling bij ons is dan ook echt maatwerk. Wij brengen sterke en zwakke kanten van jou en jouw omgeving in kaart (beschermende -en risicofactoren) en geven daarop de behandeling vorm.  Diagnostiek en psycho-educatie zien wij als essentiële onderdelen van onze behandeling, zodat jij en jouw omgeving snappen hoe de klachten/symptomen beperkingen geven in jouw functioneren en jullie relatie. Behandeling hoort ons inziens ook altijd multidisciplinair te zijn. Als je bent vastgelopen op verschillende levensgebieden wordt het zeer lastig om met een enkele interventie je weer te helpen. We geloven dat psychologische behandeling, thuisbehandeling (ouder-kind begeleiding/systeemtherapie) en (vaak) medicatie tegelijkertijd noodzakelijk is voor een adequate behandeling.

Een succesvolle behandeling is voor ons dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk tot ontwikkeling komen in de ‘echte wereld’ (niet waar alles op hun is aangepast), het gevoel van controle krijgen over hun eigen leven, kunnen omgaan met tegenslagen, maar vooral ook kunnen genieten van het leven op hun eigen manier.