Specialisaties

Cognitieve gedragstherapie
Wat is cognitieve gedragstherapie? Het doel van cognitieve gedragstherapie is dat je gedrag, je manier van leven verandert, doordat je anders leert denken. Dingen die te maken hebben met je denken, noem je cognitief; een therapie is een behandeling; gedragstherapie betekent dat je gedrag, je manier van leven verandert door de behandeling. Je leert hoe je bepaalde dingen in je manier van leven kunt veranderen. Daardoor ga je je beter voelen. Cognitieve gedragstherapie wordt gegeven door therapeuten die zich hierin hebben gespecialiseerd: in ons centrum de psycholoog en de kinderfysiotherapeut.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk,  medische handelingen en pesterijen. Maar ook voor andere minder traumatische ervaringen zoals pestervaringen of bijvoorbeeld het meemaken van een ernstige ruzie kan deze methode gebruikt worden. Nare ervaringen worden door de hersenen anders verwerkt dan gewone ervaringen. Bij gewone ervaringen gaat de informatie van de zintuigen naar de hersenen, waardoor deze wordt geregistreerd en verwerkt tot een herinnering van feiten, indrukken en interpretaties. De herinneringen zijn dan netjes ‘opgeruimd’. Bij nare ervaringen echter kondigt het lichaam een alarmtoestand aan. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in ruwe (=onverwerkte) vorm opgeslagen. Ze zijn daardoor niet goed ‘opgeruimd’. Beelden, geluiden, geuren, die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen deze ‘ruwe herinnering’ steeds weer activeren. Het kind voelt dan opnieuw dezelfde emoties als tijdens de traumatische ervaring en raakt keer op keer van slag. EMDR helpt om het informatieverwerkingsproces af te ronden, zodat traumatische herinneringen gewone herinneringen kunnen worden.

Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf ± 2 jaar. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling? Voor meer informatie zie: www.emdr.nl

Re-Attach
Re-Attach is een niet belastende, kortdurende interventie waarbij psychologische stress en sensorische overprikkeling sterk afnemen. De affect regulatie en executieve functies verbeteren, wat leidt tot persoonlijke groei en verbeterde zelfregulatie. De methode is laagdrempelig voor de client, die niet veel hoeft te praten. Re-Attach wordt als systemische interventie ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychotrauma, affect regulatie stoornissen, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten en ontwikkelingsstoornissen.

Systeemtherapie
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. Systeemtherapie kan zowel bij individuele cliënten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden. ‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen ‘het systeem’. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar ‘systeem’ en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken. Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van ‘het systeem’ kan worden beïnvloed ten gunste van de aanmeldklacht.

Meer informatie over systeemtherapie kunt u vinden op: www.nvrg.nl