Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat het gevolg is van de motorische beperkingen.

Onderzoek
Na aanmelding bij ons centum wordt het kind ingepland voor een onderzoek. Tijdens het onderzoek bepalen we eerst door middel van een vraaggesprek (anamnese) wat precies de hulpvraag is van het kind, de ouders en eventueel de school. Daarna kijken we naar de mogelijkheden van het kind. Op deze manier kunnen we zien wat de mogelijkheden van het kind zijn en waar de problemen liggen. Over het algemeen is een van de ouders bij het onderzoek aanwezig.

Oudergesprek
Na het onderzoek van kinderen en jongeren plannen we een oudergesprek in. We bespreken dan met een van de ouders of met beide ouders wat we in het onderzoek gezien hebben en wat de behandel- mogelijkheden zijn. Op deze manier kunnen we uw vragen over het onderzoek, de behandeling of kinderfysiotherapie beantwoorden zonder dat het kind hierbij aanwezig is.

Behandeling
Aan de hand van de gegevens die we uit het vraaggesprek, het onderzoek en het oudergesprek halen, bepalen we of het kind baat kan hebben bij kinderfysiotherapeutische behandeling. Zuigelingen kunnen we aan huis of in de praktijk behandelen. De oudere kinderen behandelen we in de praktijk. In overleg kunnen we besluiten met een gymles, zwemles of handvaardigheidles mee te kijken om zo optimaal mogelijk te behandelen. Het doel van de behandeling is de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Uiteindelijk streven we ernaar dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

Tijdens de behandeling van zuigelingen geven we voor een groot deel hanterings- en speladviezen aan ouders. Bij oudere kinderen oefenen we, veelal in het bijzijn van de ouders, zodat de spelletjes en oefeningen ook thuis gedaan kunnen worden. Soms willen we dat het kind thuis oefent, dan geven we huiswerkoefeningen mee. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de hulpvraag en de behandel- doelstelling. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag.