Specialisaties

ACT
Het DOK018 team voor Autisme is geschoold in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT dankt zijn naam aan een van de kernboodschappen ervan: accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt. Het doel van ACT is je te helpen een rijk en zinvol leven te creëren, en tegelijkertijd de pijn te aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. ACT doet dit door:

  • Je cognitieve vaardigheden aan te leren om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat ze minder invloed hebben, aandachttraining (mindfulness, meditatie, ontspanningtherapie) kan hierbij een ondersteuning zijn. ;
  • Je te helpen duidelijk te krijgen wat echt belangrijk en waardevol voor je is – wat geeft je leven zin en plezier, waar geniet je van – en die kennis te gebruiken om jezelf te leiden, te inspireren en motiveren om doelen te stellen en de actie te ondernemen die je leven verrijkt.

Re-Attach
Re-Attach is een methodiek, die ontwikkeld is om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. De Re-Attach behandeling stelt je in staat alsnog eerder onvoldoende opgeslagen informatie of beperkende patronen op een goede manier te verwerken en een plek te geven. Re-Attach is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Je ervaart hierdoor minder problemen in het dagelijks leven, er ontstaat rust en ontspanning.

EMDR
Helaas komt het soms voor dat kinderen en jongeren schokkende/traumatische gebeurtenissen meemaken. Wij kunnen dan ook EMDR inzetten.

Leefstijl
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het effect van voeding op stemming, emoties, manier van denken, positief/negatief denken, obsessief denken, piekeren, helderheid van geest, concentratievermogen, geheugen, energiepeil en gedrag enorm groot is.

Binnen leefstijl wordt gewerkt aan ‘hoe je je voelt’. Klachten zoals stemmingsstoornissen, angsten, concentratie- en geheugenproblemen, ADHD en Autisme  worden aangepakt via leefstijladviezen. We hebben aandacht voor de onderlinge samenhang van verschillende processen binnen de domeinen voeding, slaap, sociaal en cultureel achtergrond, zingeving, ontspanning en beweging

Medicatie
Medicijnen kunnen gedragsproblemen verminderen die vaak in combinatie met ASS optreden. Daarmee komt het kind vaak in een betere conditie, waardoor de andere vormen van therapie (zoals gedragstherapie) beter werken.