Specialisaties

ACT
Tevens is het autisme team geschoold in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT dankt zijn naam aan een van de kernboodschappen ervan: accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt. Het doel van ACT is je te helpen een rijk en zinvol leven te creëren, en tegelijkertijd de pijn te aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. ACT doet dit door:

  • Je psychische vaardigheden aan te leren om effectief met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan, zodat ze minder impact hebben – deze noemen we mindfulness-vaardigheden;
  • Je te helpen duidelijk te krijgen wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is – je waarden – en die kennis te gebruiken om jezelf te leiden, te inspireren en motiveren om doelen te stellen en de actie te ondernemen die je leven verrijkt.

Re-Attach
Re-Attach is een methodiek, die ontwikkeld is om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. De Re-Attach behandeling stelt je in staat alsnog eerder onvoldoende opgeslagen informatie of beperkende patronen op een goede manier te verwerken en een plek te geven. ReAttach is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Je ervaart hierdoor minder problemen in het dagelijks leven, er ontstaat rust en ontspanning.

EMDR
Helaas komt het soms voor dat kinderen en jongeren schokkende/traumatische gebeurtenissen meemaken. Wij kunnen dan ook EMDR inzetten.

Voedingspsychologie/leefstijl
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het effect van voeding op je stemming, je emoties, je manier van denken, positief/negatief denken, obsessief denken, piekeren, je helderheid van geest, je concentratievermogen, je geheugen, je energiepeil en je gedrag enorm groot is.

In voedingspsychologie wordt gewerkt aan ‘hoe je je voelt’. Klachten zoals stemmingsstoornissen, angsten, concentratie- en geheugenproblemen, ADHD, autisme etc. worden o.a. aangepakt via voedingsadviezen. We hebben aandacht voor de onderlinge samenhang van verschillende fysiologische processen (bloedsuikerbijnieras, aanmaak van neurotransmitters & werking hersenen, inflammatie, spijsvertering & darmflora, detoxificatie en oxidatie), de invloed van voeding en specifieke nutriënten op deze processen en voor bloedsuikerstabiliserende en anti-inflammatoire voedingsproducten.

Medicatie
Medicijnen kunnen gedragsproblemen verminderen die vaak in combinatie met ASS optreden. Daarmee komt het kind vaak in een betere conditie, waardoor de andere vormen van therapie (zoals gedragstherapie) beter werken.