Vergoedingen

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket. Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend is verzekerd. Bij een aanvullende verzekering is het per zorgverzekeraar verschillend welke vergoeding er wordt gehanteerd. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie wel onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.

Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om precies te weten te komen hoe onderzoek en behandeling vergoed wordt. Kinderfysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Kinder- en Jeugd Psychologie
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Per 1 januari 2015 vallen de vergoedingen voor de jeugd GGZ onder de gemeente. Wij hebben met alle gemeenten binnen de provincie Zeeland een raamovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat de zorg in principe vergoed wordt, mits de verblijfplaats van uw kind/jeugdige binnen de provincie Zeeland betreft. Wij declareren rechtstreeks bij de gemeente waarin u (uw kind/jeugdige) woont.