Werkwijze

Multidisciplinair behandelcentrum
DOK018 is een multidisciplinair behandelcentrum. De disciplines kinderfysiotherapie, kinder- en jeugdpsychologie, Intensieve Pedagogische Thuishulp, kinderarts, kinderpsychiater en fitness zijn aanwezig. Wij behandelen kinderen en jongeren van 0-18 jaar (in sommige gevallen tot oudere leeftijd) multidisciplinair ‘op maat’. Aanmelden kan bij 1 of meerdere disciplines. Samen, met de ouders, kijken wij welke behandeling nodig is. Doordat wij samen onder 1 dak gehuisvest zijn, is snel en efficiënt overleg tussen de disciplines onderling goed geregeld. Wij gaan er van uit dat wij binnen 48 uur kunnen onderzoeken en behandelen. Er zijn geen wachtlijsten.

Behandelcentrum DOK018 behandelt kinderen en jongeren. Zij kunnen voor een enkelvoudige of voor multidisciplinaire behandelingen naar ons verwezen worden. Een kind wordt na verwijzing door de huisarts, consultatiebureau arts of specialist bij ons aangemeld. Daarnaast is het sinds 1 januari 2006 ook mogelijk via de ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie’ rechtstreeks contact met de kinderfysiotherapeut op te nemen voor een screening. Bijvoorbeeld wanneer de leerkracht of de ouder/verzorger motorische problemen signaleert.

In het multidisciplinaire centrum willen we op een plezierige en kindvriendelijke manier kwalitatief hoogstaande zorg  aanbieden aan kinderen en jongeren. Ons doel is altijd om de ontwikkelings- mogelijkheden van het kind te vergroten. Wij streven ernaar dat het kind beter functioneert. Niet alleen fysiek en mentaal, maar ook sociaal. Na het onderzoek maken we een verslag met een samenvatting van het vraaggesprek, het onderzoek en het oudergesprek. Als de ouders dit willen geven we ook een verslag mee voor bijvoorbeeld de consultatiebureau-arts, de school(arts) of de kinderarts. Als een kind naar een specialist gaat, na een behandelperiode, zullen we een verslag aan de ouders meegeven over hoe de behandeling tot dan toe verloopt. Aan het einde van de behandeling maken we een eindverslag dat aan de verwijzer en ouders wordt gestuurd.

Contact met derden
Tijdens de behandeling willen we soms overleggen met de school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, om het kind zo goed mogelijk te helpen. Dit kan via de ouders verlopen, maar soms is het handiger dat we direct overleg hebben met de leerkracht of verzorger. Meestal hebben we telefonisch contact, soms kiezen we ervoor om bijvoorbeeld de school te bezoeken. Voordat we contact hebben met derden overleggen we altijd eerst met de ouders.