Tarieven

Kinderfysiotherapie
DOK018 heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De eerste 18 behandelingen declareert de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Na 18 behandelingen wordt dit, behalve als er sprake is van een chronische indicatie, afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend is verzekerd. Mocht uw kind onvoldoende aanvullend zijn verzekerd of als er geen contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u een particuliere rekening voor de verrichtingen volgens onderstaande tarieven.

Zitting fysiotherapie: € 28,00
Zitting kinderfysiotherapie: € 42,00
Toeslag behandeling aan huis: € 12,25
Screening: € 13,00
Intake en onderzoek na screening: € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing: € 40,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport: € 40,00
Instructie / overleg ouders van de patiënt: € 25,00

Tot slot is het volgende van belang: Als uw kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk heeft gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op de basis- en/of aanvullende verzekering.

Kinder- en jeugpsychologie
Per 1 januari 2015 vallen de vergoedingen voor de jeugd GGZ onder de gemeente. Wij hebben met alle gemeenten binnen de provincie Zeeland een raamovereenkomst afgesloten.

Voor alle disciplines geldt
Indien u een afspraak niet kunt nakomen en later dan 24 uur van tevoren de afspraak afmeldt zonder geldige reden (ziekte), worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Afspraken dienen telefonisch dan wel via een ingesproken bericht afgezegd te worden.

Bij het niet komen op een gemaakte afspraak wordt de rekening direct naar de ouders gestuurd en dient u het bedrag zelf te voldoen.