Vergoeding

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket. Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 maal kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend is verzekerd. Bij een aanvullende verzekering is
het per zorgverzekeraar verschillend welke vergoeding er wordt gehanteerd. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie wel onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.

Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om precies te weten te komen hoe onderzoek en behandeling vergoed wordt.

Kinder- en Jeugd Psychologie

Voor kinderen en jeugdigen beneden de 18 jaar.

Per 1 januari 2015 vallen de vergoedingen voor de jeugd GGZ onder de gemeente. Wij hebben met alle gemeenten binnen de provincie Zeeland een raamovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat de zorg in principe vergoed wordt, mits de verblijfplaats van uw kind/jeugdige binnen de provincie Zeeland betreft. Wij declareren rechtstreeks bij de gemeente waarin u (uw kind/jeugdige) woont.

Voor jeugdigen/jong volwassenen boven de 18 jaar.

Onze praktijk heeft voor 2015 met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dus voor de consulten na 1 januari geen factuur meer van ons. Indien er geen overeenkomst is afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de factuur voor de betreffende consulten. Pas na het afronden van de behandeling zult u deze eindfactuur ontvangen, die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Vaak wordt deze factuur (grotendeels) vergoed.

Eigen risico.

De vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis-GGZ valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. De overheid heeft voor 2015 het eigen risico vastgesteld op € 375 per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in alle gevallen een verwijzing van u huisarts nodig.

Als er door uw huisarts geen stoornis vastgesteld wordt, maar u wel graag hulp en begeleiding wilt voor u of uw kind/jeugdige, kunt u ook door ons geholpen worden zonder verwijzing van uw huisarts. U komt dan echter niet in aanmerking voor vergoeding van de gemeente of uw zorgverzekeraar (voor jeugdigen/jong volwassenen boven de 18 jaar).