0 – 11 jaar

Kinderen 0-11 jaar

Gezondheid en ontwikkeling
Kinderfysiotherapie richt zich op gezondheidsproblemen van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind of jongere problemen ondervindt met gezondheid en ontwikkeling, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding masterkinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Beter functioneren
In ons multidisciplinaire centrum willen we op een plezierige en kindvriendelijke manier kwalitatief hoogstaande zorg aanbieden aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons doel is altijd om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Wij streven ernaar het kind beter te laten functioneren; niet alleen fysiek en mentaal, maar ook sociaal.

Kinderfysiotherapie bij baby’s
Ouders voelen vaak heel goed aan hoe het gaat met de ontwikkeling van hun baby. Wanneer deze ‘anders’ verloopt kan kinderfysiotherapie bij deze ontwikkeling ondersteunen. Bij jonge kinderen behandelen wij waar mogelijk aan huis.

Signalen: Kinderfysiotherapie bij baby’s kan zinvol zijn bij vragen zoals ‘Mijn kind huilt veel, hoe komt dat?’ ‘Mijn kind beweegt anders dat ik om mij heen zie, wat is de reden?’ ‘Mijn kind ontwikkelt zich anders dan ik in de boeken lees, kan daar iets aan gebeuren?’

Kinderfysiotherapie bij peuters
De peuter leert lopen, klimmen, springen en rennen. Vanaf 3 jaar kunnen de meeste peuters fietsen op een driewieler. Ze kunnen even op één been staan, op een balk balanceren en springen van een kleine verhoging. Dit vergt al veel behendigheid, coördinatie en spierkracht. Bij sommige kinderen lukt dit allemaal nog niet en dan kan er sprake zijn van een trage ontwikkeling. ?Peuters kunnen eigenlijk alleen spelenderwijs oefenen: zij doen vooral wat ze zelf willen. Meestal komen peuters met een ouder in de praktijk. De kunst is om spelenderwijs die dingen over te dragen die we ze graag willen leren zo dat het ook thuis in het dagelijks ritme ‘geoefend’ kan worden.?De behandeling is gericht op het trainen van vaardigheden. Plezier in bewegen staat hierbij centraal. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is prettig dat je daarbij gerichte hulp krijgt.

Signalen: Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen zoals ‘Mijn kind struikelt veel, wat is er aan de hand?’ ‘Mijn kind durft niet te klimmen en te klauteren, hoe komt dat?’

Kinderfysiotherapie schoolkinderen
Schoolkinderen kunnen motorisch onhandig zijn; angstig zijn om te bewegen of een slechte houding hebben;  moeite hebben met stilzitten, schrijven of met het tempo van de klas bijhouden. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind. Ze zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

De behandeling is gericht op de hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) en altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. Door het oefenen van motorische vaardigheden krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

Signalen: Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen zoals ‘Mijn kind kan niet meekomen met de gymles, hoe komt dat toch?’ ‘Mijn kind is onhandig en blijft steeds dezelfde fouten maken, hoe kan dat?’ ‘Mijn kind kan zijn vriendje niet bijhouden met rennen, hij is snel buiten adem. Hoe komt dat?’

12 – 18 jaar

Jongeren 12-18 jaar

Behandeling van ALK
DOK018 kan jou ondersteunen en helpen met de behandeling van Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Je hebt last van chronische vermoeidheidsklachten of chronische pijnklachten aan gewrichten, buik en hoofd en je kunt niet het leven leiden dat je gewend was. En dit is vervelend voor je! 

Jouw vraag als uitgangspunt voor de behandeling
Een aantal voorbeelden van hulpvragen om je een idee te geven:

 • Ik wil weer gewoon naar school. Kunnen jullie mij daarmee helpen?
 • Ik wil in het weekend weer kunnen stappen. Of een bijbaantje nemen. Kan dat?
 • Ik wil weer gewoon mee kunnen doen op vakantie. Hoe pak ik dat aan?
 • Ik wil kapper worden, maar kan ik dat beroep later wel aan?

Werken aan je doelen
Je stelt samen met de behandelaars je doelen op. Daarbij gaat het om zaken als: steeds een stapje meer zetten; je grenzen herkennen en nee durven te zeggen; je gedachten ombuigen en zelf weer de regie over je leven nemen. Bij de klachten spelen verschillende factoren een rol, die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Wij kiezen daarom voor een multidisciplinaire behandeling. Dat houdt in dat je met verschillende therapeuten aan de slag gaat.

Actieve rol
De behandeling is gericht op jouw toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van jouw leven. De behandelaars zijn deskundig op hun vakgebied en jij bent deskundig op het gebied van je eigen lichaam, gezondheid en leven. Daarom vragen wij dat je zelf een actieve bijdrage gaat leveren aan je revalidatie.

Hoe?
Bij DOK018 gaan wij uit van het zogenaamde ‘tweesporenbeleid’: dat betekent dat zowel je ouders als jij in behandeling komen. Jij krijgt behandeling op gedragsmatig en op lichamelijk gebied. Met jouw ouders gaan we gesprekken voeren over zaken die met pijn en vermoeidheid te maken hebben. Beide ‘sporen’ moeten worden gevolgd voor een succesvolle behandeling.

PMT

PMT

Soms weet je wel hoe je iets anders wil, maar lukt het niet om in de praktijk anders met dingen om te gaan. Of je houdt niet zo van praten, en wil liever doen! Dat kan in Psychomotorische therapie (PMT) en met de oefenvormen van ‘Rots & Water’.

De begeleiding is toegankelijk voor kinderen vanaf 6 jaar, en ook voor jongeren zeer geschikt. Werken aan het versterken van je zelfvertrouwen, weerbaarheid, het verkennen van je eigen grenzen en die van een ander kan bijvoorbeeld goed binnen deze vormen. Maar ook het ervaren en herkennen van je gevoelens, en bijvoorbeeld het beheersen van boosheid kun je oefenen middels PMT.

Binnen PMT ervaar je door te doen wat je goed doet en waar je in vastloopt. Je oefent met andere oplossingen, en leert dit in andere situaties ( buiten, thuis, school, bij je vrienden) toe te passen. Afstemmen op de ander staat centraal, vanuit het goed omgaan met jezelf en wat je zelf kunt doen! PMT is in principe een individuele therapievorm, die plaatsvindt in een gym- of sportzaal. Je hebt loszittende kleding, en sportschoenen aan.

Specialisaties

Specialisaties

Psychosomatische klachten
Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem. Dit soort klachten kan zijn oorsprong vinden in persoonlijke of socio-culturele factoren, of factoren die te maken hebben met medische behandelingen:

 • Persoonlijke factoren: erfelijke factoren, persoonlijkheidstrekken zoals een laag zelfbeeld, pessimisme, onvermogen om emoties uit te drukken, en factoren die samenhangen met de ontwikkeling en met het leren zoals verwaarlozing, seksueel en fysiek geweld, ziekte en ziektegedrag van de ouders. Ook fysiologische mechanismen kunnen aan de basis liggen zoals bij hyperventilatie, spierspanning e.d.
 • Socio-culturele factoren: soms zijn de klachten cultureel gebonden. Wanneer psychische klachten cultureel niet aanvaard worden, zullen ze vaak geuit worden als lichamelijke klachten.

Veel jongeren met psychosomatische klachten hebben daarnaast ook een depressie of angststoornis. Ten slotte kan iemand met psychosomatische klachten ook daadwerkelijk een lichamelijke ziekte hebben.

Psychosomatische klachten zijn vaak ernstig, langdurig en hebben een negatieve invloed op het sociale en school functioneren. De meest voorkomende klachten zijn rugpijn, disfunctionele ademhaling, buikklachten en hoofdpijn. Onderzoek levert niets op, en de behandelingen helpen vaak maar tijdelijk. De klachten komen steeds terug. Dikwijls raakt men sociaal geïsoleerd. Naar school gaan lukt niet zo best meer, en er zijn opeenvolgende periodes van soms langdurige inactiviteit.

Slaapproblemen
Jongeren leven in een drukke periode waarin het vaak draait om presteren. School vraagt veel aandacht en social media neemt een (groot) deel van de tijd in beslag. Het brein wordt hierdoor voortdurend belast met prikkels. Wanneer de balans tussen inspannen en ontspannen is verstoord kunnen er slaapproblemen ontstaan.

Een chronisch slaaptekort kan grote gevolgen hebben voor hoe je je lichamelijk en geestelijk voelt. Wanneer je energietank leeg raakt en je niet voldoende bijtankt door goed te slapen, ontstaan er allerlei oververmoeidheidsklachten zoals slechte concentratie, snel geïrriteerd, vergeetachtigheid, besluitloosheid, verlaagde weerstand (snel ziek/verkouden), stress in de nacht (ik moet slapen). Een tekort aan slaap heeft een verband met het ontstaan van onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Om weer grip te krijgen op een goede nachtrust is het vaak noodzakelijk om te weten te komen waardoor het slaapprobleem ontstaan is en wat je kunt doen om je nachtrust te verbeteren.

BIGFIT
Een programma voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas. Zwaarlijvigheid bij kinderen is in toenemende mate een probleem aan het worden. Kinderen bewegen te weinig en leven en eten ongezond. Omgeving- en leefstijlfactoren worden als belangrijkste oorzaken gezien. De gevolgen van zwaarlijvigheid voor kinderen kunnen zich voordoen op verschillende gebieden. Fysiek kunnen kinderen last krijgen van gewrichtsproblemen, moeilijker bewegen, ademhalings- problemen, Diabetis Mellitus II(suikerziekte) en hart- en vaatproblemen. Psycho-sociaal kunnen zich problemen voordoen als negatief zelfbeeld, emotionele problemen, gedragsproblemen, pesten, sociale isolatie en depressiviteit.

Vanuit ons centrum is een multidisciplinair ‘lifestyle’ programma ontwikkeld waarbij kinderarts, kinderfysiotherapeut, psycholoog en diëtist samenwerken. Uitgangspunt van het programma BIGFIT is dat ouders en kinderen samen een programma volgen waarbij het veranderen van de ‘lifestyle’ het doel is en het gezin het vertrekpunt is. Er is veel aandacht voor gezond bewegen en voedingsgewoonten. De uiteindelijke resultaten van het programma zijn o.a.: plezier in bewegen, verbeterde fitheid, verhoogd zelfvertrouwen, toename van dagelijkse fysieke activiteiten en verminderen van ‘zittend’ gedrag, sportkeuze maken en een veranderd voedingspatroon.

Fitness voor kinderen en jongeren
Het is een fabeltje dat kinderen en jongeren niet aan fitness mogen doen. Fitness, vooral krachttraining bevordert de leerprestatie, geeft een beter zelfbeeld, het voorkomt en bestrijdt overgewicht bij kinderen. De gedachte dat fitness onnatuurlijk zou zijn en de groeischijven zou beschadigen is niet correct. Natuurlijk hebben kinderen en jongeren meer begeleiding nodig dan volwassenen. Binnen ons centrum is het mogelijk voor kinderen deel te nemen aan fitness. In ons centrum zijn speciale ‘kids’ lessen voor de leeftijden 6-11 jaar en 12-16 jaar. Op een leuke enthousiaste manier gaan we aan de slag met fitness!

Kinderen en jongeren met verschillende problemen kunnen hier terecht: zoals luchtwegproblemen, een afwijkend ademhalingspatroon, overgewicht, vermoeidheidsklachten, een afwijkend looppatroon, moeite met rennen en (sport-) blessures. Maar ook wanneer je ‘gewoon’ wil fitnessen ben je van harte welkom en krijg je dezelfde begeleiding.

Ontspanningsoefeningen
Ontspannen is belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. Neem kleine momenten van ontspanning om te herstellen van dagelijkse stress. Wij zijn experts in ontspanningsoefeningen en gaan op zoek met jou naar een ‘ontspanprogramma’ op maat!

Echt ontspannen wordt steeds moeilijker in een tijd waarin alles steeds maar sneller lijkt te gaan. Toch is het van levensbelang om af en toe tot stilstand te komen en even volledige ontspanning te ervaren. Door te ontspannen krijgt je lichaam de mogelijkheid om zich te herstellen van de dagelijkse stress. Door kleine momenten van ontspanning in te bouwen (bijvoorbeeld door regelmatig ontspanningsoefeningen uit te voeren) voorkom je lichamelijke klachten en kom je bovendien beter in je vel.

Medische hypnose (dagdromen met een doel)
Hypnose is te vergelijken met dagdromen met een doel. Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn, een soort trance. Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven hypnotische ervaringen:  je bent diep in gedachten tijdens het autorijden, zodat het lijkt of je een stukje hebt overgeslagen; of je gaat helemaal op in een bioscoopfilm en kunt niet geloven dat het al pauze is. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose.

Hypnose is een toestand van geconcentreerde aandacht, waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld. Deze toestand noemt men ook wel ‘trance’. Door het aanleren van zelf-hypnose krijg je meer controle over jezelf en de klachten!

Mindfulness
Kinderen en jongeren leven in een drukke periode waarin veel verandert. Veel leuke en spannende dingen, waarbij er ook veel wordt verwacht qua presteren en het brein wordt door veelvuldig gebruik van digitale middelen voordurend belast met prikkels. Mindfulness kan een rustpunt zijn in de drukke agenda, de focus kan liggen op contact met jezelf maken en ontspanning. Mindfulness leert je om te gaan met de wereld van gedachten, gevoelens in je lijf en de emoties.

Kinderen en jongeren met schoolstress of met onverklaarbare lichamelijke klachten zoals moeheid- en pijnklachten, maar ook jongeren zonder klachten, hebben baat bij ontspanning waarbij er aandacht is voor lichaam, gevoel en denken.

Indicaties

Indicaties

Specialisaties
Behandelcentrum DOK018 is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met:

 • Klachten zoals chronische pijn (hoofd-, buik-, spier-) en chronische vermoeidheid.
 • Lifestyle-coaching voor kinderen en ouders: chronisch zieke kinderen, obesitas.
 • Sportrevalidatie voor kinderen: sportblessures en orthopedische aandoening bij kinderen en jongeren.
 • Revalidatie na een ongeval en bij aangeboren aandoeningen zoals spina bifida, cerebrale parese, spierziekte en longaandoeningen.

Kinderfysiotherapie indicaties

 • Ademhalingsproblematiek
 • Afwijkend looppatroon
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Billenschuiver
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • CP, Cerebrale parese
 • DCD, Developmental coordination disorder
 • Hoofd- en buikpijn
 • Jeugdreuma
 • Aanhoudende Lichamelijke Klachten
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Orthopedische afwijkingen
 • Pervasieve ontwikkelingsproblemen
 • Plexus brachialisletsel
 • Prematuriteit
 • Spierziekten
 • Spina bifida
 • Sportblessures
 • Status na hersentrauma
 • Syndromen (o.a. gevolgen van syndroom van Down)