Carly van Velzen

Sinds 2006 werk ik als psycholoog in de gezondheidszorg; sinds 2010 ben ik GZ-psycholoog.

Voordat ik als psycholoog ben gaan werken heb ik een lange tijd in de kinderrevalidatie gewerkt als ergotherapeut, eerst in Leiden en later in Goes. Inmiddels heb ik ervaring in de verschillende werkvelden als psycholoog. Onder andere in diverse 1e & 2e lijnspraktijken en Reboundvoorzieningen. Ik verwacht nu al deze kennis en werkervaring te kunnen inbrengen bij mijn nieuwe werkplek als zelfstandige binnen het multidisciplinaire team van het DOK018. De doelgroep zijn jongeren van 4 tot 18 jaar. Iedereen heeft een persoonlijke reden de hulp in te schakelen van een psycholoog.

Hierbij kunt u denken aan: angsten, chronische vermoeidheid, rouwverwerking, eetstoornissen, eenzaamheid, agressie, ADHD, autisme, depressies en  wel of niet medisch verklaarde pijnklachten waardoor het kind of de jongere vast loopt in zijn dagelijks leven. Om te voorkomen dat de klachten verergeren wordt het eerste gesprek zo snel mogelijk ingepland. De eerste gesprekken worden gebruikt om de klachten om te zetten in een hulpvraag. De behandeling kan verschillende vormen aannemen: individuele behandeling, systeembehandeling met ouder(s), EMDR-behandeling, groepsbehandeling of een combinatie hiervan. Er wordt gebruik gemaakt van een persoonlijke en op maat gesneden aanpak. Er wordt samen met de ouder(s) en/of het kind en de jongeren gekeken welke behandeling het beste past, zodat we samen kunnen werken aan een zo optimaal mogelijk effect van de behandeling.