ALK polikliniek

ADRZ is samen met behandelcentrum DOK018 de ALK-polikliniek voor kinderen en jongeren gestart. ALK betekent Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Soms zijn kinderen en jongeren vaak moe en lusteloos, er zijn chronische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of gewrichts- en spierpijnklachten. Het concentratievermogen is minimaal. Maar er is geen medische verklaring voor. Het kan zijn, dat er dan sprake is van ALK. Dit zijn klachten die medisch niet verklaarbaar zijn, maar wel te verklaren vanuit andere factoren die in stand worden gehouden. Onder het motto ‘Ik ben gezond, maar mankeer van alles’ heeft het ADRZ in samenwerking met DOK018 al verschillende voorlichtingsavonden gehouden op middelbare scholen. Nu is er in het ADRZ een speciaal ALK-spreekuur, omdat gebleken is dat de behoefte hiervoor groot is. Voor ouders een uitkomst en voor kinderen en jongeren een start om ‘grip te krijgen’ op ALK.

Aandacht voor ALK (bijv. chronische pijn in het hoofd, buik, ledematen, chronische vermoeidheid of andere lichamelijke klachten) bij kinderen en jongeren is hard nodig. Tijdens het poliklinisch spreekuur komen aan bod: de medische achtergrond, de behandeling en de aanpak. Een groot voordeel van dit spreekuur is de samenwerking tussen kinderartsen en behandelcentrum DOK018. De kinderarts is aanwezig om medische klachten uit te sluiten. Bij het spreekuur zijn naast een (kinder-)fysiotherapeut van behandelcentrum DOK018, ook de orthopedagogen van het ADRZ betrokken. EĆ©nmaal per 6 weken wordt het ALK spreekuur gehouden, in Vlissingen. Voor het ALK-spreekuur is een verwijzing nodig van de huisarts of GGD-arts.