Klachtenregeling

Behandelcentrum DOK018 is een multidisciplinair behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar actief in Koudekerke en Goes. Bij het verlenen van goede zorg door onze zorgverleners past ook een goede omgang met klachten. Het kan immers voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de organisatie of de bejegening door een medewerker. Soms zijn de verwachtingen ten aanzien van de zorg anders dan de daadwerkelijk geboden hulp. Laat het ons dan weten. Een gesprek met de  betrokken medewerker of als dat niet lukt zijn of haar leidinggevende, helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Maar soms is dat niet voldoende. In dat geval kunt u een formele klacht indienen.

Deze regeling voldoet voor ons aanbod op het gebied van de Jeugdzorg aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Jeugdwet (Kinder- en Jeugdpsychologie DOK018). Tevens voldoet deze regeling aan de regels zoals opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor ons aanbod op grond van de Zorgverzekeringswet (Kinderfysiotherapie DOK018). Belangrijk hierbij is dat  klachten van onze cliënten zorgvuldig en bij voorkeur zo laagdrempelig en zo effectief mogelijk worden afgewikkeld. DOK018 wil graag leren van klachten en incidenten in de zorgverlening om zo de zorg te kunnen verbeteren.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om een klacht in te dienen? Wilt u advies of ondersteuning? Neem dan contact met ons op.

Klachtenfunctionaris DOK018
Klachtencommissie DOK018 (t.b.v. Jeugdwetklachten)
Telefoon: 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM

Klachtenregeling

Download hier de klachtenregeling van DOK018: Klachtenregeling DOK018