Multidisciplinair team

Behandelcentrum DOK018 bestaat uit 2 samenwerkende organisaties Kinder- en Jeugdpsychologie en Kinderfysiotherapie.  Per 1 januari 2015 vallen de vergoedingen voor de jeugd GGZ onder de gemeente voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket. Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering.

Bij aandoeningen en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren gaan wij bij DOK018 uit van een multidisciplinaire behandeling. Meerdere disciplines werken samen om het gezondheidsprobleem of de hulpvraag van u en uw kind te behandelen. Bij aanvang vindt de intake plaats met meerdere disciplines. De intake kan tevens plaatsvinden met 1 professional uit ons team. Het aanbod wordt zo mogelijk aan uw situatie aangepast en ‘op maat’ aangeboden en altijd in overleg met uw wensen. Na de intake wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld waarbij 1 of meerdere disciplines betrokken kunnen zijn.

Amber den Boon-Smits
Het mogen werken met kinderen en met name met kinderen in beweging, vind ik prachtig! Ik ben gestart als eerste graad lerares lichamelijke opvoeding binnen het speciaal onderwijs. Dit betrof met name kinderen en jongeren met gedrag- en of leerproblemen, waarbij kinderen bekend waren met een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of ADHD/ADD. Op deze plek is mijn interesse gewekt om mijn expertise over de motoriek van kinderenen jongeren te vergroten: waarom bewegen kinderen en jongeren op hun eigen specifieke manier en waarom worstelen sommige kinderen met een onhandige motoriek? Sinds 15 jaar ben ik werkzaam als kinderfysiotherapeut, waarbij ik een tijd in de bergen heb gewoond in het Zwitserse stadje Davos. Ik heb hier gewerkt voor het Nederlands astmafonds Davos (NAD), waar ik kinderen behandeld heb met benauwds-, spannings- en inspanningsklachten, maar ook kinderen die moeite ervaren met sporten.

Mijn specialisaties binnen de kinderfysiotherapie, naast DCD, zijn chronische pijn en vermoeidheid, motorische achterstand, hypermobiliteit, ademhalings-, ontspanning- en conditieproblemen en sportblessures.

Mijn startpunt tijdens de therapie is te achterhalen wat het kind of de jongere met zijn/haar ouders wil en hier met respect voor kind en ouder mee om te gaan! Mijn doel is om het kind weer in beweging te krijgen op een manier hoe het kind dit graag wil! Hierbij zijn openheid, veiligheid, respect, plezier en creativiteit voor mij belangrijke vooraarden om te komen tot een succes ervaring bij het kind en ouder.

Graag ontmoet ik u in de praktijk in Goes.

Gert Dedel (foto Gert)
Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk! Het mogen werken met kinderen en jongeren en hun ouders is het mooiste wat er is. Sinds 1985 ben ik als kinderfysiotherapeut werkzaam en nu voor behandelcentrum DOK018. Samen met mijn collega Carly van Velsen ben ik eigenaar van DOK018. Het onderzoeken en behandelen van kinderen als kinderfysiotherapeut is een prachtig vak dat ik met veel plezier doe. Mijn ervaring strekt zich uit van kinderen en jongeren van 0-18 jaar, kleine baby’s tot ‘lastige’ pubers, met diverse problemen. Mijn specialisaties binnen de kinderfysiotherapie zijn kinderen en jongeren met chronische pijn en chronische vermoeidheid, SOLK, DCD (developmental coordination disorder), ‘dikke kinderen’(overgewicht en obesitas), conditie-problemen en sportblessures. In het werken met kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers, vind ik het belangrijk te weten te komen wat het kind of de jongere graag weer wil kunnen.

Tijdens de behandeling zijn ouders/verzorgers altijd welkom en is het doel dat het kind of jongere weer gaat doen wat ze willen. Samen kunnen wij dat bereiken! Mijn steekwoorden voor de kinderfysiotherapie zijn: vertrouwen, veiligheid, openheid, optimisme, plezier en een positieve beleving voor de kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

Naast het werken op de praktijk ben ik tevens verbonden als docent aan de masteropleiding kinderfysiotherapie van Breederode Hogeschool. Daar geef ik les aan kinderfysiotherapeuten in opleiding.

Vanuit DOK018 organiseer en geef ik cursussen, workshops en lezingen door het gehele land. Graag ontmoet ik u in de praktijk; kom gerust binnenlopen om te kijken wanneer mijn deur openstaat.

 Carly van Velzen (foto Carly)
Sinds 2006 werk ik als psycholoog in de gezondheidszorg; sinds 2010 ben ik GZ-psycholoog.

Voordat ik als psycholoog ben gaan werken heb ik een lange tijd in de kinderrevalidatie gewerkt als ergotherapeut, eerst in Leiden en later in Goes. Inmiddels heb ik ervaring in de verschillende werkvelden als psycholoog. Onder andere in diverse 1e en 2e lijnspraktijken en Reboundvoorzieningen. Ik verwacht nu al deze kennis en werkervaring te kunnen inbrengen bij mijn nieuwe werkplek als zelfstandige binnen het multidisciplinaire team van
het DOK018.

De doelgroep zijn jongeren van 4 tot 18 jaar. Iedereen heeft een persoonlijke reden de hulp in te schakelen van een psycholoog.

Hierbij kunt u denken aan: angsten, chronische vermoeidheid, rouwverwerking, eetstoornissen, eenzaamheid, agressie, ADHD, autisme, depressies en  wel of niet medisch verklaarde pijnklachten waardoor het kind of de jongere vast loopt in zijn dagelijks leven. Om te voorkomen dat de klachten verergeren wordt het eerste gesprek zo snel mogelijk ingepland. De eerste gesprekken worden gebruikt om de klachten om te zetten in een hulpvraag. De behandeling kan verschillende vormen aannemen: individuele behandeling, systeembehandeling met ouder(s), EMDR-behandeling, groepsbehandeling of een combinatie hiervan. Er wordt gebruik gemaakt van een persoonlijke en op maat gesneden aanpak. Er wordt samen met de ouder(s) en/of het kind en de jongeren gekeken welke behandeling het beste past, zodat we samen kunnen werken aan een zo optimaal mogelijk effect van de behandeling.

Mario Linger
Met gezinnen mogen werken geeft mij over het algemeen veel voldoening. Ik doe dit sinds 1998. Het is altijd fijn om te horen en te zien dat verstoorde relaties tussen ouders en kinderen, maar ook tussen ouders onderling weer in balans is en zij weer plezier in het leven hebben.Om het gedrag van mensen beter te leren begrijpen volgde ik een aantal opleidingen o.a. bij de interactie academie in Antwerpen.In de periode december 2007 tot en met december 2014 werkte ik voor de Viersprong als Multisysteem therapeut. Deze functie zette ik voort toen ik de overstap maakte naar Juvent in januari 2015. In april 2016 stapte ik over naar Intervence om als gezinsmanager aan de slag te gaan. Dit betekent dat ik mijn werk als gezinsmanager bij Intervence deels combineer met het werken als IPT-er (Intensief Pedagogische Thuishulp)bij DOK018.

Sinds 2018 ben ik werkzaam voor DOK018

Binnen het traject van IPT is het vanaf de start zoeken naar de krachten van het gezinssysteem. Mijn overtuiging is dat deze krachten vaak het verschil kunnen maken. Daarnaast geeft het analyseren van concrete gedragingen vaak inzicht, waardoor dit ook leidt naar duurzame oplossingen.

Jurgen van Reijt

Sylvia Uitterhoeve

Eric Sulkers

Arjen Boeijkens

Dinesh Achaibersing

Joyce Baaijens

Petra Reijngoudt