Crisissituaties

U kunt in crisissituaties contact opnemen met de huisartsenpost in uw regio of in geval van een levensbedreigende situatie belt u 112.

In het geval van een pedagogische crisis kunt u bellen met de Zeeuwse Crisisbereikbaarheidsdienst 0411-650681 en in het geval van een GGZ-crisis kunt u bellen met GGZ Emergis 0113-267913