5 tot 11 jaar

In ons multidisciplinaire centrum willen we op een plezierige en kindvriendelijke manier kwalitatief hoogstaande zorg  aanbieden aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons doel is altijd om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Wij streven ernaar het kind beter te laten functioneren; niet alleen fysiek en mentaal, maar ook sociaal.

Kinderfysiotherapie schoolkinderen
Schoolkinderen kunnen motorisch onhandig zijn; angstig zijn om te bewegen of een slechte houding hebben;  moeite hebben met stilzitten, schrijven of met het tempo van de klas bijhouden. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind. Ze zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

De behandeling is gericht op de hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) en altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. Door het oefenen van motorische vaardigheden krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

Signalen
Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij vragen zoals: ‘Mijn kind kan niet meekomen met de gymles, hoe komt dat toch?’ ‘Mijn kind is onhandig en blijft steeds dezelfde fouten maken, hoe kan dat?’ ‘Mijn kind kan zijn vriendje niet bijhouden met rennen, hij is snel buiten adem. Hoe komt dat?’

Psychologie Kind- en Jeugd schoolkinderen

Nadat het probleem in kaart is gebracht bespreken wij met u en uw kind/jeugdige hoe het vervolgtraject (behandeling) eruit kan gaan zien. De behandeling is gericht op de problemen die uw kind/jeugdige ervaart of op de problemen die u als ouder(s) ervaart in de opvoeding. Het doel van de behandeling is een vermindering van de klachten.

Mogelijke behandelvormen die wij aanbieden zijn:

•individuele (cognitief) gedragstherapeutische behandelingen,

• traumabehandeling met de behandelmethode EMDR,

• systeemtherapie,

• individuele begeleidingen,

• ouderbegeleiding,

• oplossingsgerichte behandeling,

• gedragstherapie van het kind via de ouders,

• psycho-educatie.

Een behandeling kan gegeven worden aan u als ouder(s) met of zonder uw kind/jeugdige of aan uw kind/jeugdige individueel. Bij een individuele behandeling van uw kind/jeugdige wordt u als ouders actief betrokken en/of geïnformeerd. Aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats en wordt het resultaat met u besproken.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende pagina’s: Indicaties en Expertise