Amber den Boon-Smits

Het mogen werken met kinderen en met name met kinderen in beweging, vind ik prachtig! Ik ben gestart als eerste graad lerares lichamelijke opvoeding binnen het speciaal onderwijs. Dit betrof met name kinderen en jongeren met gedrag- en of leerproblemen, waarbij kinderen bekend waren met een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of ADHD/ADD. Op deze plek is mijn interesse gewekt om mijn expertise over de motoriek van kinderenen jongeren te vergroten: waarom bewegen kinderen en jongeren op hun eigen specifieke manier en waarom worstelen sommige kinderen met een onhandige motoriek? Sinds 13 jaar ben ik werkzaam als kinderfysiotherapeute, waarbij ik een tijd in de bergen heb gewoond in het Zwitserse stadje Davos. Ik heb hier gewerkt voor het Nederlands astmafonds Davos (NAD), waar ik kinderen behandeld heb met benauwds-, spannings- en inspanningsklachten, maar ook kinderen die moeite ervaren met sporten. Van de hoge bergen ben ik naar zeeland verhuisd, waar  ik aan de slag ben gegaan in het kinderrevalidatiecentrum te Goes.

Twee jaar geleden heb ik mijn master titel binnen de kinderfysiotherapie behaald; waarbij ik onderzoek gedaan heb over de Neuromotor Task Training; een behandel interventie voor kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder) of ook wel kinderen met een onhandige motoriek genoemd. Het analyseren van de activiteit waar het kind moeite mee ervaart, vind ik een fantastische uitdaging, want na het maken van deze analyse kan ik een kind passend advies geven en coachen om de activiteit uit te voeren zoals het kind dit graag zou willen! Overigens is het maken van een taakanalyse ook zeer geschikt voor andere klachten zoals sportblessures.

Mijn specialisaties binnen de kinderfysiotherapie, naast DCD, zijn chronische pijn en vermoeidheid, motorische achterstand, hypermobiliteit, ademhalings-, ontspanning- en conditieproblemen en sportblessures.

Mijn startpunt tijdens de therapie is te achterhalen wat het kind of de jongere met zijn/haar ouders wil en hier met respect voor kind en ouder mee om te gaan! Mijn doel is om het kind weer in beweging te krijgen op een manier hoe het kind dit graag wil! Hierbij zijn openheid, veiligheid, respect, plezier en creativiteit voor mij belangrijke vooraarden om te komen tot een succes ervaring bij het kind en ouder.

Naast het werken op de praktijk ben ik verbonden als docent/coach en stagecoördinator aan de master opleiding kinderfysiotherapie van de Hogeschool Rotterdam. Ik ben hier sinds 2009 met veel plezier werkzaam.

Graag ontmoet ik u in de praktijk in Goes of in Koudekerke.

Amber Smits

MPPT Kinderfysiotherapeute en docent Lichamelijke Opvoeding