Kinder- en jeugdpsychologie

Onze behandelingen worden verzorgd door een erkend Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) en Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)

Kinderen
Misschien maakt u zich als ouder zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Hij of zij zit bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel, is vaak verdrietig, heeft een negatief zelfbeeld of is erg angstig of somber. Het kan tevens zijn, dat uw kind een nare gebeurtenis heeft meegemaakt, erg driftig is, of erg wordt gepest.

Jongeren
Misschien voel je je als puber of adolescent niet begrepen door je omgeving of krijg je je gedachten maar niet op een rij. Mogelijk snap je niet waarom je je depressief of onzeker voelt. Misschien kan je sommige ervaringen maar niet vergeten en komen die steeds terug in je gedachten.

In al deze gevallen kan je eens gaan praten met een psycholoog zodat jullie samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen.
Een kinder- en jeugdpsycholoog kan helpen bij de volgende problemen: Negatief zelfbeeld, matig zelfvertrouwen, angst- en spanningsklachten (hyperventilatie), gedragsproblemen, identiteitsproblemen,  trauma, sociale problemen (pest- en plaagproblemen), faalangst en onzekerheidsproblemen,  depressieve en somberheidsklachten, assertiviteits- en weerbaarheids- problemen, rouwverwerking, functionele klachten, gezinsproblemen (a.g.v. echtscheiding, overlijden, e.d.), opvoedproblemen, zindelijksheids- slaap- en eetproblemen e.d., specifieke problemen passend bij een kinderpsychiatrische stoornis, waaronder autisme, ADHD, agressieregulatieproblemen.

Ons centrum biedt individuele therapie, ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken. Wij maken onder meer gebruik van EMDR, oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie. De behandeling zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de hulpvraag.Nadat het probleem in kaart is gebracht bespreken wij met u en uw kind/jeugdige hoe het vervolgtraject (behandeling) eruit kan gaan zien. De behandeling is gericht op de problemen die uw kind/jeugdige ervaart of op de problemen die u als ouder(s) ervaart in de opvoeding. Het doel van de behandeling is een vermindering van de klachten.

Mogelijke behandelvormen die wij aanbieden zijn:

• individuele (cognitief) gedragstherapeutische behandelingen,

• traumabehandeling met de behandelmethode EMDR,

• systeemtherapie,

• individuele begeleidingen,

• ouderbegeleiding,

• oplossingsgerichte behandeling,

• gedragstherapie van het kind via de ouders,

• psycho-educatie.

Een behandeling kan gegeven worden aan u als ouder(s) met of zonder uw kind/jeugdige of aan uw kind/jeugdige individueel. Bij een individuele behandeling van uw kind/jeugdige wordt u als ouders actief betrokken en/of geïnformeerd. Aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats en wordt het resultaat met u besproken.