EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk,  medische handelingen en pesterijen. Maar ook voor andere minder traumatische ervaringen zoals pestervaringen of bijvoorbeeld het meemaken van een ernstige ruzie kan deze methode gebruikt worden. Nare ervaringen worden door de hersenen anders verwerkt dan gewone ervaringen. Bij gewone ervaringen gaat de informatie van de zintuigen naar de hersenen, waardoor deze wordt geregistreerd en verwerkt tot een herinnering van feiten, indrukken en interpretaties. De herinneringen zijn dan netjes “opgeruimd”. Bij nare ervaringen echter kondigt het lichaam een alarmtoestand aan. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in ruwe (=onverwerkte) vorm opgeslagen. Ze zijn daardoor niet goed “opgeruimd”. Beelden, geluiden, geuren, die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen deze ‘ruwe herinnering’ steeds weer activeren. Het kind voelt dan opnieuw dezelfde emoties als tijdens de traumatische ervaring en raakt keer op keer van slag. EMDR helpt om het informatieverwerkingsproces af te ronden, zodat traumatische herinneringen gewone herinneringen kunnen worden.

Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf ± 2 jaar. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.?Voor meer informatie www.emdr.nl