E-health

E-health is een nieuw woord voor begeleiding door medici, paramedici en andere hulpverleners. Het is snel, laagdrempelig en sluit aan bij de hedendaagse leefwereld van jongeren. Internet en social media zijn niet meer weg te denken binnen de huidige manier van communiceren.

E-health houdt in dat jongeren begeleid worden via internet. Internet is een modern medium dat aansluit bij de leefwereld van jongeren. Begeleiding via internet kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een achterliggende website met informatie over chronische pijn of chronische vermoeidheid geeft informatie. Het programma waarbij jongeren begeleid worden via e-health kan voor alle jongeren gebruikt worden die te maken hebben met een langdurig begeleidingstraject. De duur van een begeleidingstraject bij chronische pijn is ongeveer 3-4 maanden. Bij chronische vermoeidheid is de duur ongeveer 6 maanden. In eerste instantie willen wij jongeren gaan begeleiden die verder weg wonen en waar binnen hun context problemen bestaan om naar ons centrum te komen. Binnen het kinder- en jongeren centrum kunnen wij 6 maanden behandeling via structureel e-consult contact met therapeut aanbieden. Binnen het programma komen de onderwerpen aan de orde die het herstel bevorderen.

E-health betekent in ons centrum begeleiding en coaching op afstand, uitgaande van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing.