DCD

Wat is DCD?
DCD staat voor Developmental Coördination Disorder, in het Nederlands vertaald als stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Dit is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijnmotorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op.

De aanpak
Als een kind onhandig is en geen neurologische disfuncties vertoont, kan de motorische ontwikkeling worden gestimuleerd door extra oefeningen. Dat kan individueel onder leiding van een kinderfysio- therapeut, in groepstrainingen voor kinderen met DCD, maar ook door thuis extra te spelen en te oefenen.

Binnen ons centrum onderzoeken en behandelen wij kinderen met DCD door middel van functionele kinderfysiotherapie. Deze benadering gaat uit van wat het kind wil leren. Het is gericht op het leren van een vaardigheid waar het kind moeite mee heeft in het dagelijks leven. In het begin krijgt het kind veel ondersteuning.

Deze ondersteuning wordt steeds minder waardoor het kind de vaardigheid zelfstandig gaat leren uitvoeren. Ouders spelen een belangrijke rol in het leren van vaardigheden. Er wordt thuis flink
geoefend om het onder de knie te krijgen.