Jurgen van Reijt

Mijn interesse voor psychiatrie en psychologie is ontstaan tijdens mijn arbeidsverleden bij het Ministerie van Justitie. Vanaf 2010 ben ik werkzaam geweest binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie op crisis-, observatie- en behandelafdelingen. Gedurende deze periode is mijn interesse voor autisme vergroot en ben ik mij hierin gaan verdiepen. Zo hebben kinderen vaak lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en buikpijn. In de behandeling daarvan, wordt autisme als bron voor deze klachten niet altijd voldoende opgemerkt. Ik ben vanaf de start betrokken bij het autismeteam van behandelcentrum DOK018. Binnen dit team zorg ik voor de behandeling en psycho-educatie bij de kinderen thuis. Ook draag ik zorg voor de inzet van ondersteunende hulp voor het kind. Indien noodzakelijk begeleid ik docenten of familieleden en licht hen voor over autisme.

Ik geloof er sterk in dat ieder kind zijn eigen route loopt en vooral, zou moeten kunnen lopen. Maar soms verlopen ontwikkelingen anders en is er hulp bij nodig. Hulp bij het nemen van obstakels en hindernissen, die de ontwikkeling van het kind blokkeren. Ik ben me bewust van de context van het kind en de mogelijkheden om deze te beïnvloeden. Hulpverlening is in mijn ogen maatwerk. De inzet moet optimaal afgestemd zijn op draagkracht, belastbaarheid en tempo van zowel kind, gezin als omgeving. Verbinding met kind en ouder(s) bereiken, outreachend durven handelen en daarbij het opgestelde behandelplan zo inzetten dat er een haalbaar perspectief ontstaat. Dat is mijn doel. En dit alles binnen een zo kort mogelijke, maar efficiënte periode.

U kunt mij bereiken via het volgende e-mailadres: jvandereijt@dok018.nl