Amber den Boon-Smits

Het mogen werken met kinderen en met name met kinderen in beweging, vind ik prachtig! Ik ben gestart als eerste graad lerares lichamelijke opvoeding binnen het speciaal onderwijs. Dit betrof met name kinderen en jongeren met gedrag- en of leerproblemen, waarbij kinderen bekend waren met een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of ADHD/ADD. Op deze plek is mijn interesse gewekt om mijn expertise over de motoriek van kinderen en jongeren te vergroten: waarom bewegen kinderen en jongeren op hun eigen specifieke manier en waarom worstelen sommige kinderen met een onhandige motoriek? Sinds 15 jaar ben ik werkzaam als kinderfysiotherapeut, waarbij ik een tijd in de bergen heb gewoond in het Zwitserse stadje Davos. Ik heb hier gewerkt voor het Nederlands astmafonds Davos (NAD), waar ik kinderen behandeld heb met benauwds-, spannings- en inspanningsklachten, maar ook kinderen die moeite ervaren met sporten.

Mijn specialisaties binnen de kinderfysiotherapie, naast DCD, zijn chronische pijn en vermoeidheid, motorische achterstand, hypermobiliteit, ademhalings-, ontspanning- en conditieproblemen en sportblessures. Mijn startpunt tijdens de therapie is te achterhalen wat het kind of de jongere met zijn/haar ouders wil en hier met respect voor kind en ouder mee om te gaan! Mijn doel is om het kind weer in beweging te krijgen op een manier hoe het kind dit graag wil! Hierbij zijn openheid, veiligheid, respect, plezier en creativiteit voor mij belangrijke vooraarden om te komen tot een succes ervaring bij het kind en ouder.

U kunt mij bereiken via het volgende e-mailadres: asmits@dok018.nl