Scholing en cursussen

Vanuit onze expertise en achtergrond verzorgen wij lezingen, trainingen en incompany scholing voor teams en groepen professionals. Het aanbod is divers en kan gaan over functionele klachten (chronische pijn en vermoeidheid) bij jongeren, onderzoek en behandeling van kinderen met DCD en motorische ontwikkeling bij kinderen.

DOK018_cursus_scholing2_01

De volgende cursussen/lezingen worden aangeboden:

‘SOLK in de klas’. 

Wat houdt SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) in? Wat betekent het voor kinderen en jongeren? Hoe kun je er als school en leerkracht mee omgaan? SOLK bij kinderen en jongeren is een ingrijpend probleem, waarmee veel verzuim gepaard gaat. Wat zijn de do’s en don’ts om kinderen en jongeren toch weer actief te krijgen? Deze lezing duurt 60 minuten. Kosten 150 euro.

‘Pijn in het brein en de gevolgen voor het lijf’.

Chronische pijn heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren op het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven: school, sport, hobby’s en sociale activiteiten. Hoe werkt dat nu eigenlijk bij chronische pijn? Wat gebeurt er in het brein en lichaam? En wat kun je er aan doen? De laatste stand van zaken geeft inzicht in het ontstaan van chronische pijn en wat er aan te doen. Deze lezing duurt 60 minuten. Kosten 150 euro.

‘Wat kan mindfulness betekenen in de klas?’ 

Een introductie in mindfulness voor kinderen, jongeren en leerkrachten op scholen. Hoe verloopt een mindfulness les, wat zijn de effecten en wat zijn de mogelijkheden? Mindfulness is de hype voorbij en wetenschappelijk is er steeds meer bewijs voorhanden over de effecten. Deze lezing duurt 60 minuten. Kosten 150 euro.

Gedragsgeoriënteerde behandeling bij SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) voor kinderen en jongeren.

Doelen:

  • kan de theoretische achtergrond van de aandoening chronische pijn  en chronische vermoeidheid beschrijven
  • kan de huidige inzichten over  onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met chronische pijn en chronische vermoeidheid benoemen
  • kan chronische pijn en chronische vermoeidheid bij kinderen  en jongeren herkennen en weet wanneer door te verwijzen naar een specialistisch behandelcentrum.
  • kent de begrippen operante behandeling, gedragstherapeutische principes en handelingsgeoriënteerde benadering.
  • weet de verschillen te benoemen tussen de behandeling van chronische pijn en -vermoeidheid bij kinderen en volwassenen
  • krijgt inzicht in de meest recente literatuur over pijn en vermoeidheidproblematiek
  • is in staat de ICF en de HOAC toe te passen bij het onderzoeken en behandelen van functionele klachten

Doelgroep: geregistreerde kinderfysiotherapeuten.

Accreditatie: 24 punten voor het register kinderfysiotherapie.

Dit is een 2-daagse cursus die op verzoek incompany gegeven kan worden. De kosten zijn op te vragen via onderstaand telefoonnummer. Meer informatie volgt via de agenda.

Gert is co-auteur voor het hoofdstuk over somatoforme (functionele) klachten bij kinderen voor de derde druk van het leerboek Kinderfysiotherapie.

Voor referenties en informatie kunt u bellen met 06 – 41 87 07 34.

CRKBO_Docent