Doelstelling

DOK018 wil op een plezierige en kindgerichte wijze een kwalitatief goede behandeling aanbieden aan kinderen en jongeren in Zeeland en omstreken. We werken wetenschappelijk onderbouwd, volgens het SMART principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) en zijn transparant voor patiënten en verwijzers.

Wij creëren een prettige werkplek voor de medewerkers waar ruimte is voor persoonlijke groei en tijd voor vakinhoudelijk en informeel contact. Verwijzers, andere zorgverleners, scholen, peuterspeelzalen en ouders weten ons te vinden. Ook zijn we werkzaam op verschillende locaties in Zeeland: Koudekerke, Kapelle en binnenkort in Zierikzee.

Binnen de praktijk wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vak kinderfysiotherapie
door kennis en vaardigheden te blijven vergaren en deze kennis en vaardigheden te delen met kinderfysiotherapeuten in opleiding en stagiaires.