Behandelcentrum DOK018

De naam DOK018 is ontstaan uit een combinatie van ideeën. Het woord Dok verwijst voor een deel naar onze Zeeuwse achtergrond en de betrokkenheid bij de zee en scheepvaart.

Een DOK is (vrij naar Wikipedia) een waterzone tussen twee pieren of langs een pier, waardoor een afsluiting gevormd wordt zodat alle delen van een schip onderzocht, gereinigd, onderhouden en hersteld kunnen worden.

Kinderen en jongeren komen bij DOK018 in behandeling om oplossingen te zoeken voor de problemen die zij ervaren. En net als in een scheepsdok worden kinderen in ons behandelcentrum op tijdelijke basis even in een rustige omgeving geloodst zodat ze optimaal onderzocht, begeleid of behandeld kunnen worden.

Het achtervoegsel 018 verwijst dan ook naar de voornaamste doelgroep van ons behandelcentrum: kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 0-18 jaar.

De kleuren in de website refereren tenslotte aan de kleuren in het Zeeuwse landschap, het water en de omgeving: lucht, water, klei, zand, helmgras en schelpen.